We werken in de gemeente met thematische groeigroepen naast een algemene groeigroep. Themagroepen gaan die diep op het gekozen thema.  Daarnaast is er ook in deze groepen uiteraard ruimte om samen te delen, voor elkaar te bidden en God groot te maken door lofprijs en aanbidding, net als in de algemene groeigroep. In de algemene groeigroep ligt het onderwerp niet voor een seizoen vast, maar dragen leden zelf onderwerpen aan en bereiden deze (deels) zelf voor.

Voor het komende seizoen hebben we een aantal thema’s voorbereid. Een themagroep heeft een bepaalde minimale bezetting van acht mensen nodig om door te kunnen gaan. We weten dus ook nog niet op voorhand wie welke groeigroep zal leiden. De opgave gaat open op zondag 3 juni en sluit op zaterdag 30 juni. Allle gemeenteleden ontvangen een mail, waarmee ze zich direct online kunnen aanmelden. Hieronder een overzicht van de groepen op alfabetische volgorde.

Aanstekelijk christen zijn

In deze groeigroep gaan we op zoek naar jouw eigen stijl om een aanstekelijk christen te zijn. Waarom zou je een aanstekelijk christen willen zijn? We staan stil bij de belevingswereld en behoeften van de hedendaagse mens. Wat is jouw verhaal / Zijn verhaal. Wat zijn jouw barrières en hoe kom je over deze drempel. De nadruk ligt op het doorgeven van het evangelie bij mensen die we kennen, zoals familieleden, vrienden, buren, collega’s op je werk, etc. Hoe mooi is het als je merkt dat de Heilige Geest door jouw heen werkt, terwijl je relaties opbouwt, en je iets van Jezus mag laten zien aan de mensen om je heen.

Algemeen

In deze interactieve groep staat de ontmoeting en samen in diversiteit willen groeien naar God centraal. Met gebed, een open Bijbel, verhalen uit je eigen leven en een praktische insteek is elke avond veelzijdig en verrassend. Er is ruimte om zelf onderwerpen aan te dragen en uit te werken. In onderling overleg rouleert de voorbereiding, zodat de groeigroepleider er niet alleen voor staat. We kunnen van elkaar leren, op elkaar steunen en naar elkaar luisteren. Het is een gemeente in het klein, een plek om je thuis te voelen, opgebouwd te worden en anderen mee naartoe te nemen.

Bijbelstudie

In deze groep ligt de Bijbel open in verschillende vertalingen. Ieder heeft een eigen achtergrond, overtuigingen en ervaring met geloven. Het gaat in deze groep niet om het kunnen winnen van de Bijbelquiz, wel om antwoorden op lastige vragen te vinden. En dus zijn onderwerpen welkom om samen in te duiken. Verdiepend en relevant voor je eigen (geloofs)leven, of het nu de Heilige Geest, Melchisedek, Daniël voorbij de leeuwenkuil, het geven van tienden of een brief van Paulus betreft. Zomaar wat voorbeelden uit het afgelopen seizoen. Door te oefenen leer je Gods woord beter kennen. We helpen elkaar en Gods Geest opent ogen. En zeker, we praten, zingen, delen en bidden….en genieten van koek & cake.

Fundamenten van het geloof

In deze groep willen we een degelijk fundament leggen van Bijbelkennis, waarop je een krachtig, positief leven als christen kunt bouwen. Oefenen in het zelf onderzoeken van de bijbel, zelfstandig Gods wonderbaarlijke beloften vinden en toepassen in jouw leven. Wat zijn dan een paar van die fundamenten: Gods heilsplan, Koninkrijk van God, Israël en de eindtijd, de doop, de werking van de Heilige Geest, de gemeente enz. Als je deze fundamenten van de bijbel kent en ze op een praktische manier toepast in je dagelijkse leven dan heeft dat altijd resultaat. Vrede, overwinning, vruchtbaarheid worden je deel, welke christen verlangt daar niet naar..

Gemeente zijn

We maken allemaal deel uit van de gemeente van Jezus Christus, in dit geval van De Graankorrel. Maar hoe zit dat nu met de gemeente? Wat is de kern van gemeente zijn? Waar gaat het om? Wat zegt Gods woord over de kerk? Gods woord laat Zijn kerk zien in verschillende beelden, zoals een leger, een huisgezin en een lichaam. Wat betekent dit voor ons vandaag? En wat is mijn plaats daarin? In deze groeigroep willen we daar met elkaar over leren vanuit Gods woord en daarmee aan de slag gaan.

Huwelijk

Wat opvalt is dat als God een relatie wil aangaan met mensen of een volk hij dit doet door middel van een verbond. Het huwelijk is een verbond tussen man en vrouw maar ook tussen God en man en vrouw. Toewijding is de sleutel, jezelf verliezen in die ander, de ander tot bloei laten komen, die ander laten schitteren. Dat is het doel en daar gaan we tijdens het nieuwe seizoen aan werken.

We gaan het o.a. hebben over de rol en verschillen van man en vrouw, de eigen liefdestalen, verschillen in communicatie en over seksualiteit. Kortom genoeg om te delen in een vertrouwde omgeving; je mag jezelf open stellen voor zover het voor jou vertrouwd is.

Huwelijk 2.0

Wanneer jullie gehoord hebben in de groeigroep huwelijk, over de rol en verschillen van man en vrouw, de eigen liefdestalen, verschillen in communicatie ,het verbond tussen man en vrouw en God maar jullie willen nog meer weten en leren over het huwelijk, dan is dit de groeigroep voor jullie. In deze groeigroep komen allerlei onderwerpen aan bod die belangrijk zijn tussen man en vrouw. Hoe werkt een christelijk huwelijk in de wereld / tijd van nu. Hoe krachtig is een goed huwelijk, maar hoe werk je daar aan en hoe laat je dat zien. Er zijn allerlei zaken die in deze tijd spelen met betrekking tot het huwelijk, maar waarover niets in de bijbel staat…….maar is dat wel zo? We willen deze onderwerpen bespreken en onderzoeken wat Gods Woord daar over zegt. In deze groeigroep wordt er ook iets van jou verwacht;, inzet, trouw, luisteren, praten, voorbereiding en gebed.

Leiding geven

Leiderschap is een bijbels gegeven. Maar hoe werkt dat in de gemeente? Wat is de taak van een leider? Welke karaktertrekken en welke vaardigheden zijn belangrijk voor een leider? En hoe ga je om met conflicten? In de groeigroep leiderschapstoerusting gaan we in op dat soort vragen. Geschikt voor iedereen die ‘iets’ heeft met leiderschap. Je hoeft niet in een leiderspositie te zitten om aan deze groep deel te nemen. Interesse in het thema is genoeg. En dat zou eigenlijk iedereen moeten hebben omdat het ook een kijkje ‘achter de schermen’ van de gemeente biedt. We werken in de groeigroep met een themamap Dienend Leiderschap van Kerygma.

Meebewegen met de Heilige Geest

In de Groeigroep Meebewegen met de Heilige Geest gaan we vanuit het Woord ontdekken wie de persoon van Heilige Geest is, en welke plaats wil Hij innemen in alle facetten van ons dagelijks leven. Kortom, leren vanuit het Woord en oefenen in het toepassen in de praktijk. Daarnaast willen we ook elkaar beter leren kennen, daarom beginnen de groeigroep avonden om 18:30 uur met een warme maaltijd en we eindigen om 21:30 uur.

Opvoeden

Jozua zegt: “…maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen.” Er staat ook: “Prent het je kinderen in, …” Tja, dat zijn mooie teksten, maar…..opvoeden….hoe doe je dat in de praktijk? Hier willen we graag met elkaar open over praten en bidden voor de ouders en hun kinderen in de groeigroep Opvoeden.

Psalmen: een melodie van vreugde en pijn

In het bijbelboek Psalmen vind je er 150 en toch wordt er in onze gemeente zelden uit gepreekt. Verschil in lengte – 117 is de kortste, 119 de langste – en inhoud. “Himmelhoch jauchzend zum tode betrübt.” zo schreef Goethe al in het toneelstuk Egmont. Er zijn diverse berijmingen en bewerkingen tot en met Psalmen voor nu die eigentijds uitdrukking willen geven aan vreugde en pijn, God prijzen en aanklagen, getuigen van een rotsvast vertrouwen en Hem oproepen vijanden te vernietigen, zonde te belijden en profetische uit te kijken naar de Messias. Genoeg aanknopingspunten om aan de hand van Psalmen een seizoen lief en leed met elkaar te delen.

Terug naar de bron

Veel Bijbelteksten vertellen ons over het belang van bronwater. Aan de hand van deze teksten gaan we op zoek naar de geestelijke lessen die we hieruit kunnen leren. Je krijgt inzicht in wat echt belangrijk is en wat niet. Het leert je over het belang om het van God te verwachten en van Hem afhankelijk te zijn. Het laat je zien wie je zelf bent en wie God is en helpt je de juiste keuzes te maken.

Uitstappen in geloof

Stel je een bootje voor midden op een meer of zee. Overal water om je heen, geen land in zicht. En dan net als Petrus uitstappen en lopen op het water. Vertrouwen dat Gods Woord ook nu waar is en dat Hij nog steeds werkt dat de wonderen en tekenen uit de bijbel ook nu plaats kunnen vinden. In deze groeigroep willen we uitstappen in geloof door bijvoorbeeld met elkaar te ontdekken welke gave van Gods geest bij je past door het in praktijk te brengen, door principes uit Gods Woord met elkaar toe te passen. Dit is een groeigroep waar je uit je comfortzone stapt en het gewoon gaat doen.

Vrouwen

Een groeigroep voor en door vrouwen. Vrouwen zijn relatiegericht en hebben elkaar altijd veel te vertellen. Ze hebben elkaar nodig, zoals Elisabeth en Maria elkaar nodig hadden. Om elkaar te bemoedigen, aan te moedigen en op te bouwen in het geloof. Vrouwen uit de bijbel kunnen daarin veel voor ons betekenen.

Related Articles

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *