Van 20 tot 27 januari vindt de Week van Gebed plaats. Christenen in Nederland komen in de Week van Gebed samen rondom het thema “Recht voor ogen” om te bidden voor elkaar, voor de buurt, het land en de wereld. Ook in Balkbrug en Dedemsvaart zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Het is mooi om samen met christenen uit andere gemeenten samen te kunnen bidden. De gebedsbijeenkomsten vinden plaats op:

  • Maandag 21 jan: in de CGK Immanuelkerk in Dedemsvaart.
  • Dinsdag 22 jan: in de PKN, Antenne in Dedemsvaart
  • Woensdag 23 jan: in de PKN Brugkerk in Balkbrug
  • Donderdag 24 jan: in RK Parochiecentrum in Dedemsvaart
  • Zaterdag 26 jan: in Van Dedem Marke in Dedemsvaart

Alle samenkomsten zijn van 20.00 – 21.00 uur. Met uitzondering van zaterdag, dan begint de avond om 19.00 uur (gecombineerd met weeksluiting van Zorgcentrum van Dedem Marke). U bent van harte welkom.

Recht voor ogen

Onrecht: soms kijken we er liever van weg. Het is oncomfortabel om geconfronteerd te worden met datgene wat er niet klopt in de wereld. Toch hebben we als christenen een andere opdracht. Onrecht gaat God aan het hart. Daarom zet de Week van Gebed voor de eenheid van 20 t/m 27 januari 2019 het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed onze blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht. Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

De onderwerpen voor de gebedsweek van 2019 zijn aangereikt door christenen uit Indonesië. Zij zien een toename van onrecht en corruptie in hun land. Dit onrecht gaat gepaard met exclusiviteit en verdeeldheid. Tijdens de Week van Gebed voor de Eenheid in 2019 bidden we daarom juist voor recht en gerechtigheid. Tijdens deze week krijgen we elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt in ons blikveld. Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht en niets dan het recht in gebed en in onze daden.

De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. Meer over de Week van Gebed vind je op www.weekvangebed.nl