Groeigroepen 2019-2020

Groeigroepen We werken in de gemeente met thematische groeigroepen naast eenalgemene groeigroep. Themagroepen gaan diep in op het gekozen thema.Daarnaast is er in deze groepen uiteraard ruimte om samen te delen, voorelkaar te bidden en God groot te maken door lofprijs en aanbidding, netals in de algemene groeigroep. In de algemene groeigroep ligt hetonderwerp niet […]

Lees meer