Groeigroepen

We werken in de gemeente met thematische groeigroepen naast een
algemene groeigroep. Themagroepen gaan diep in op het gekozen thema.
Daarnaast is er in deze groepen uiteraard ruimte om samen te delen, voor
elkaar te bidden en God groot te maken door lofprijs en aanbidding, net
als in de algemene groeigroep. In de algemene groeigroep ligt het
onderwerp niet voor een seizoen vast, maar kunnen leden zelf onderwerpen
aandragen.

Voor het komende seizoen hebben we een aantal thema’s gekozen.

Algemeen

In deze interactieve groep staat de ontmoeting en samen in
diversiteit willen groeien naar God centraal. Met gebed, een open
Bijbel, verhalen uit je eigen leven en een praktische insteek is elke
avond veelzijdig en verrassend. Er is ruimte om zelf onderwerpen aan te
dragen en uit te werken. In onderling overleg rouleert de voorbereiding,
zodat de groeigroepleider er niet alleen voor staat. We kunnen van
elkaar leren, op elkaar steunen en naar elkaar luisteren. Het is een
gemeente in het klein, een plek om je thuis te voelen, opgebouwd te
worden en anderen mee naartoe te nemen.

Actualiteit in het licht van de Bijbel

De krant, het journaal of nieuwsberichten die je op het internet
leest of bekijkt, schotelen je als christen regelmatig problemen en
vraagstukken voor waar een pasklaar antwoord ontbreekt. Ben je ook
benieuwd of en hoe de Bijbel spreekt over zelfverklaard voltooid leven,
ondragelijk lijden, al dan niet vaccineren van je kinderen, uit de kast
komende priesters, inclusiviteit, genderidentiteit of online pesten? Hoe
zou de kerk moeten staan ten opzichte van vluchtelingen, aan haar
toevertrouwde kinderen, afbrokkelen van de zondagsrust en pogingen van
mensen om het alleen te rooien in het leven? In de groeigroep zal de
nadruk liggen op een open Bijbel, elkaars inbreng en de praktijk, niet
een theoretische beschouwing aan de zijlijn.

Meebewegen met de Heilige Geest

In de Groeigroep Meebewegen met de Heilige Geest gaan we vanuit het
Woord ontdekken wie de persoon van Heilige Geest is, en welke plaats wil
Hij innemen in alle facetten van ons dagelijks leven. Kortom, leren
vanuit het Woord en oefenen in de praktijk.

Muziek

In deze groeigroep voor muzikanten, zangers en aanbiddingsleiders
staan muziek, lofprijs en aanbidding centraal. Met muziek kun je je
liefde voor God uiten. In de bijbel zie je daar ook veel voorbeelden
vanaf Genesis tot aan Openbaringen. En het bijzondere is dat die
bijbelteksten je ook vandaag de dag nog kunnen inspireren en helpen.

Wil jij je muzikale talenten inzetten om samen God te eren en met
collega muzikanten groeien in geloof door je te verdiepen in wat de
bijbel ons leert over muziek, dan ben je bij de groeigroep muziek op de
juiste plek.

Opvoeden

Jozua zegt: “…maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen.” Er staat ook: “Prent het je kinderen in, …”
Tja, dat zijn mooie teksten, maar…..opvoeden….hoe doe je dat in de
praktijk? Hier willen we graag met elkaar open over praten en bidden
voor de ouders en hun kinderen in de groeigroep Opvoeden.

Related Articles