De graankorrel

Groeigroepen 2020-2021

We werken in de gemeente met thematische groeigroepen naast een algemene groeigroep. Themagroepen gaan diep in op het gekozen thema. Daarnaast is er in deze groepen uiteraard ruimte om samen te delen, voor elkaar te bidden en God groot te maken door lofprijs en aanbidding, net als in de algemene groeigroep. In de algemene groeigroep ligt het onderwerp niet voor een seizoen vast, maar kunnen leden zelf onderwerpen aandragen.

In het seizoen 2020-21 hebben we de volgende groeigroepen:

  • Algemeen
  • Actualiteit in het licht van de Bijbel
  • Lofprijs en aanbidding
  • Meebewegen met de Heilige Geest
  • Opvoeden

Algemeen

In deze interactieve groep staat de ontmoeting en samen willen groeien naar God centraal. Met gebed, een open Bijbel, verhalen uit je eigen leven en een praktische insteek is elke avond veelzijdig en verrassend. Er is ruimte om zelf onderwerpen aan te dragen en uit te werken. In onderling overleg rouleert de voorbereiding, zodat de groeigroepleider er niet alleen voor staat. We kunnen van elkaar leren, op elkaar steunen en naar elkaar luisteren. Het is een gemeente in het klein, een plek om je thuis te voelen, opgebouwd te worden en anderen mee naartoe te nemen.

Actualiteit in het licht van de Bijbel

De krant, het journaal of nieuwsberichten die je op het internet leest of bekijkt, schotelen je als christen regelmatig problemen en vraagstukken voor waar een pasklaar antwoord ontbreekt. In de groeigroep zal de nadruk liggen op een open Bijbel, elkaars inbreng en de praktijk, niet een theoretische beschouwing aan de zijlijn.

Lofprijs en aanbidding

Voor komend seizoen willen we wederom starten met de groeigroep ‘lofprijs en aanbidding’. Want wat is er mooier dan Samen God prijzen en aanbidden? Zou je ook meer tijd willen investeren in het prijzen en aanbidden van onze Heer? Of vind je aanbidden lastig en wil je misschien wel uitstappen in aanbidding? Meldt je dan vooral aan, want samen gaat dat vaak beter dan alleen.

Meebewegen met de Heilige Geest

Als gelovige in de Here Jezus verlang je er naar om Hem beter te leren kennen, om inzicht te krijgen in het plan dat God heeft met je leven. Om zijn stem te verstaan, en vertrouwelijk met Hem om te gaan. Dat is het verlangen dat in iedere gelovige wordt aangewakkerd door de Heilige Geest.

De Heilige Geest wil ons leren, inspireren en leiden. Als u dat verlangen heeft dan is de groeigroep “meebewegen met de Heilige Geest” de plaats waar we samen deze dingen in de praktijk willen leren.

Opvoeden

Jozua zegt: “…maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen.” Er staat ook: “Prent het je kinderen in, …” Tja, dat zijn mooie teksten, maar…..opvoeden….hoe doe je dat in de praktijk? Hier willen we graag met elkaar open over praten en bidden voor de ouders en hun kinderen in de groeigroep Opvoeden.