De graankorrel

Bible Text: Mattheüs 12: 46-50 (1-50) | Spreker: Ard Vergunst | Onderdeel van het gezin van God worden en omzien naar mensen om ons heen zoals Jezus het ons voorgedaan heeft.