De graankorrel

Bible Text: Efeziërs 4:1, 1 Petrus 2:9, Efeziërs 1:1-14, 4:2-4, 22-32, 5:1-33 | Spreker: Ard Vergunst