De graankorrel

Bible Text: Handelingen 1:8, 8:1, 11:19-30, Lukas 5:1-11, Johannes 21:1-9 | Spreker: Henk Hemme