De graankorrel

Bible Text: Efeziërs 5: 6-16 , Mattheüs 5 | Spreker: Jan van de Akker | Als wij wandelen in het licht zullen wij af moeten rekenen met de duisternis in ons leven.