De graankorrel

Bible Text: Efeziërs 6: 10-14, 2 Samuël 23: 11, Jesaja 42: 21-22 | Spreker: Jan van de Akker | Hoe kunnen wij stand houden als christenen in de huidige wereld en wat staat in de bijbel hierover. Jan van de Akker verwijst naar de eerste zes hoofdstukken van Efeziërs om ons hier over te onderwijzen.