De graankorrel

Spreker: Kees van Bakel | Jezus heeft onze zonden en ziekte gedragen uit liefde.