De graankorrel

Bible Text: Handelingen 1:8, 2:1-4, Efeziërs 4:1-15, Handelingen 4:32, Johannes 17:17-24, 1 Korintiërs 12:13 | Spreker: Dinant Hommes