De graankorrel

Bible Text: Efeziërs 1:9-10, 6:12-13, 1:4-7, 11, 4:1-16, 1 Johannes 5:16 | Spreker: Richard Vos