De graankorrel

Bible Text: Deuteronomium 1:31, 2 Timotheüs 3:1, Mattheüs 24:12, Johannes 4 | Spreker: Robin Zandbergen | Hoe gaan wij met andere mensen om? Gaan we lastige situaties uit de weg of zijn we bereid om onvoorwaardelijk op de ander af te stappen?