Piet Hollander – Psalm 1

Bible Text: Psalm 1, 19:12, 1 Korintiërs 15:54, Filippenzen 2:12, Hebreeën 11:6 | Spreker: Piet den Hollander

maart 24, 2019

Lees meer
Ard Vergunst – Wie ben je?

Bible Text: Efeziërs 4:1, 1 Petrus 2:9, Efeziërs 1:1-14, 4:2-4, 22-32, 5:1-33 | Spreker: Ard Vergunst

maart 10, 2019

Lees meer