Robin Zandbergen – God gebruikt heel gewone mensen, maar wat hebben we een moeite met verschillen

Bible Text: Mattheüs 10:1-2, Filippenzen 2:1-4, 2 timotheüs 3:1-5 Leerpunt: 1. Onderwerping. Mattheüs 17:24-27. Geen aanstoot geven. Johannes 21:15-17. 2. Zelfbeheersing. Galaten 5:22-23. 3. Nederigheid. Galaten 2:20. 4. Geldzucht. 1 Timotheüs 6:10. Markus 2:14-15. 5. Teleurstelling, verbittering. Johannes 11:16, Johannes 20:24-25, 20:27-28 | Spreker: Robin Zandbergen

januari 27, 2019

Lees meer
Sytze Pijp – Wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen?

Bible Text: Marcus 10:17-22, Mattheüs 19:16-22, Lukas 18:18-23, 1 Johannes 3:18, Galaten 5:14, Romeinen 1:5, Hebreeën 5:8, Lukas 5:27-28, 2 Korintiërs 8:9, Filippenzen 2:6-8, Markus 8:34-35 | Spreker: Sytze Pijp

januari 20, 2019

Lees meer
Jan van de Akker – Ons lichaam als een offert voor God

Bible Text: Romeinen 12:1-2, 2 Korintiërs 5:19, 4:7, Filippenzen 4:8, 1 Koningen 18, Hebreeën 10:5, Psalm 40:7-9, Johannes 20:20-23, Lukas 10:3, 2 Korintiërs 4:11, 1 Korintiërs 6:2 | Spreker: Jan van de Akker

januari 13, 2019

Lees meer