Groeigroepen
Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.
                                                                              Psalm 119: 105

 

Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen.

Mattheüs 18: 20

De gemeente is onderverdeeld in huiskringen of groeigroepen, van gemiddeld tien tot vijftien personen. Een ieder die zich bij de gemeente aansluit en interesse heeft, wordt ingedeeld bij zo’n huiskring. De huiskringen komen twee keer in de maand op woensdagavond bij elkaar in een huiskamer van een van de kringleden. Doel van de huiskringen is om van elkaar te leren en zo elkaars geloofsleven op te bouwen. Ook de zorg voor elkaar als gemeenteleden verloopt in eerste instantie via de groeigroep.

We werken in de gemeente met thematische groeigroepen naast een algemene groeigroep. Themagroepen gaan diep in op het gekozen thema. Daarnaast is er in deze groepen uiteraard ruimte om samen te delen, voor elkaar te bidden en God groot te maken door lofprijs en aanbidding, net als in de algemene groeigroep. In de algemene groeigroep ligt het onderwerp niet voor een seizoen vast, maar kunnen leden zelf onderwerpen aandragen.

Het komend seizoen 2019-20, begint op woensdagavond 4 september. Klik hier voor meer informatie.

Groeigroepen 2019-2020

Actualiteit in het licht van de Bijbel

Henk-Jan van der Klis
Dinant & Angrid Hommes
Actualiteit in het licht van de Bijbel
De krant, het journaal of nieuwsberichten die je op het internet leest of bekijkt, schotelen je als christen regelmatig problemen en vraagstukken voor waar een pasklaar antwoord ontbreekt. In de groeigroep zal de nadruk liggen op een open Bijbel, elkaars inbreng en de praktijk, niet een theoretische beschouwing aan de zijlijn.
Algemeen
Henk & Dinanda Hemme
Algemeen
In deze interactieve groep staat de ontmoeting en samen in diversiteit willen groeien naar God centraal. Er is ruimte om zelf onderwerpen aan te dragen en uit te werken.
Meebewegen met de Heilige Geest
Kees & Loes van Bakel
Meebewegen met de Heilige Geest
In de Groeigroep Meebewegen met de Heilige Geest gaan we vanuit het Woord ontdekken wie de persoon van Heilige Geest is, en welke plaats wil Hij innemen in alle facetten van ons dagelijks leven. Kortom, leren vanuit het Woord en oefenen in de praktijk.
Opvoeden
Bas & Anita Hogendorf
Opvoeden
Jozua zegt: “…maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen.” Er staat ook: “Prent het je kinderen in, …” Tja, dat zijn mooie teksten, maar…..opvoeden….hoe doe je dat in de praktijk? Hier willen we graag met elkaar open over praten en bidden voor de ouders en hun kinderen in de groeigroep Opvoeden.
Muziek
Christiaan Slager & Angelique Ouwerkerk
Muziek
In deze groeigroep staat muziek, lofprijs en aanbidding centraal. Met muziek kun je je liefde voor God uiten. In de bijbel zie je daar ook veel voorbeelden vanaf Genesis tot aan Openbaringen. Wil jij je muzikale talenten inzetten om samen God te eren en groeien in geloof door je te verdiepen in wat de bijbel ons leert over muziek, dan ben je bij de groeigroep muziek op de juiste plek.