De graankorrel


 

Jongeren                                                

 

Jongeren zijn de gemeente van de toekomst en zijn net zo belangrijk als ieder ander in de gemeente.

Veel jongeren zijn midden in de wereld op zoek naar identiteit en we bieden ze een plek om samen te komen met leeftijdsgenoten. We herkennen 2 groepen, die afzonderlijk samen komen. We starten het jaar meestal in september met een jongerenweekend, en organiseren in de loop van het jaar ook wel eens een gezamenlijke activiteit.

Tieners

We vinden het erg belangrijk dat tieners die al een keuze gemaakt hebben voor Jezus Christus, opgebouwd worden in hun geloof. Maar ook willen we tieners die het allemaal nog niet zo goed weten, een veilige plek bieden waar ze naar toe kunnen. Een tiener gaat steeds meer onderzoeken of dat wat hij als kind van zijn ouders en in de kinderdiensten geleerd heeft, wel klopt. Bij deze zoektocht willen we de tieners graag helpen. We willen ze wijzen op Jezus Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven; hen de ruimte geven om hun vragen te stellen, hun twijfels te uiten, en elkaar als vrienden te ontmoeten. Uiteindelijk zal iedere tiener zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen om in Jezus Christus te geloven.

 

Jeugd

Vanaf een jaar of 16 staan jongeren voor belangrijke keuzes, zoals school- en beroepskeuzes en wellicht partnerkeuze. Zij zijn wellicht bezig met de vraag: hoe kan en wil ik (als christen) mijn leven vorm geven? En: Wat kan ik daarin voor anderen betekenen? We willen de jeugd ondersteunen bij het maken van hun keuzes en bij het zoeken naar antwoorden op deze en andere vragen. Ook vinden we het belangrijk dat de jeugd leert om hierin elkaar te helpen en naar elkaar om te zien. De volwassen leiding van deze groep wil graag de groep coachend begeleiden. We beseffen dat hierbij Gods Woord en de leiding van zijn Heilige Geest uitermate belangrijk zijn. De 16+ groep(en) komen normaliter twee wekelijk zondagavond samen, maar organiseren zelf ook andere samenkomsten.