De graankorrel

 

Wie zijn wij?
Een gelovige gemeenschap

Iedereen is belangrijk in Gods ogen en iedereen is belangrijk voor ons als gemeente

Bij de evangelische gemeente de Graankorrel zijn we gepassioneerd in het tonen van Gods liefde en het vertellen van Zijn verhaal. Wij vertegenwoordigen verschillende opvattingen, achtergronden en levenservaringen. Samen aanbidden wij God en zijn wij als broeders en zusters verbonden door Jezus Christus.

Of je nu teleurgesteld bent door religie, fouten hebt gemaakt of al jaren (of nooit) in een kerk bent geweest, we nodigen je uit om met ons mee te doen. Je bent belangrijk voor ons en willen dat je een levengevende relatie hebt met de levende God door Jezus Christus.
Het evangelie van Jezus Christus

Het evangelie (het goede nieuws) van Jezus Christus is het fundament van de Graankorrel. Een persoonlijke relatie met Jezus is het enige dat iemands leven op een eeuwige manier met God kan veranderen.

‘Ik schaam me niet voor de boodschap van Jezus Christus, want het is de kracht van God tot redding voor iedereen die gelooft.’
Romeinen 1:16

Plaatselijke gemeente

In de Gemeentevisie is onder meer verwoord dat wij geloven dat God ons geroepen heeft om tot zegen te zijn in voornamelijk Balkbrug en Dedemsvaart. We geloven dat het goed is om christen en getuige van de Here Jezus Christus te zijn in de plaats waar we wonen. Dat doen we door als gemeenteleden te bidden voor, betrokken te zijn bij en aanwezig te zijn in deze plaatsen, zodat het getuigenis van Jezus Christus gehoord wordt in Dedemsvaart en Balkbrug.