De graankorrel 

Kinderen
Leer een kind van jongs af aan de juiste weg en het zal er niet van afwijken wanneer het oud is geworden
                                                             Spreuken 22:6

 

Kinderen van deze generatie is niet alleen de ´kerk van morgen´, maar ook de ´kerk van vandaag´!

De Graankorrel biedt uitdagende en leuke mogelijkheden en activiteiten voor kinderen van kleuterschool tot basisschool. Onder leiding van zorgzame volwassenen willen we dat elk kind God op een echte en persoonlijke manier leert kennen. We willen het hart van Jezus laten zien aan de kinderen. We willen hen gezond Bijbels onderwijs geven. Uiteindelijk is ons doel dat elk kind een volledig toegewijde volgeling van Christus wordt – groeien in hun relatie met Jezus, het ontdekken en dienen met hun gaven en talenten, verbinden met Gods volk en Jezus delen met anderen. Deze generatie is niet alleen de ´kerk van morgen´, maar ook de ´kerk van vandaag´!

Tijdens de Samenkomst

Alle kinderen zijn iedere zondag van harte welkom. De kinderen tot 12 jaar blijven op zondagmorgen eerst een poosje in de dienst en hebben daarna hun eigen samenkomsten, in verschillende leeftijdsgroepen.

De kinderdiensten duren tot 11.30 uur. De ‘gewone’ dienst duurt tot ongeveer 11.00 uur. Dit biedt ouders de gelegenheid nog even rustig koffie te drinken en na te praten. De jongste kinderen (t/m groep 4) dienen om 11.30 uur door de ouders te worden opgehaald. Vanaf dat moment zijn ouders zelf weer verantwoordelijk voor hun kinderen.

Graankorreltjes
De Graankorreltjes
Voor de kleinste kinderen, van 0 tot 3 jaar, is er oppas. We hebben daarvoor een lokaal plus een slaapruimte beschikbaar aan de achterzijde van het Vechtdal College.
Vanaf 4 jaar

De groepen 1 tot en met 8 werken met de methode van Stichting Doe Maar. We proberen de lessen zo veel mogelijk synchroon te laten lopen, maar doordat groep 7 en 8 ( 1 maal in de twee maanden) bij het avondmaal in de dienst blijven, lukt dat niet altijd.

Omdat de kinderen bij goed weer ook buiten kunnen spelen, is het nodig dat zij hun jas ter beschikking hebben. Daarom is het handig als zij hun jas al vóór aanvang van de dienst op de kapstok bij de kinderwerklokalen hangen. Dat voorkomt overlast door geloop in de gang tijdens de samenkomst.

Collecte
In de kinderdiensten wordt geld ingezameld. Dit geld is bestemd voor de Stichting Asia’s New Generation, die werkt onder een minderheid, de De´ang, in China en Myanmar. We sparen voor het kinderhostel waar De´ang-kinderen kunnen verblijven, zodat ze naar school kunnen gaan. Ze zijn geen wees, maar de familie is erg arm en waar ze wonen is geen school. Momenteel worden er ook veel vluchtelingen voor het geweld in Myanmar opgevangen. Wendeline van der Meulen heeft China bezocht en is voor onze gemeente contactpersoon voor dit project.
Kidspraise en snuffelstage

Eens in de twee maanden hebben alle kinderen gezamenlijk een Kidspraise. Elke ochtend verloopt aan de hand van een thema, dat creatief wordt uitgewerkt. Meestal zullen de kinderen, na een gezamenlijke start, opgesplitst worden in kleinere groepjes waarbij zij een workshop mogen kiezen die aansluit bij hun interesse en creatieve uitingsvorm. Ook wordt samen gezongen om God groot te maken.

Groep 7 en 8 blijft eens in de twee maanden met een avondmaalsdienst in de ‘grote’ dienst. Om deze kinderen te betrekken bij de gemeente, draaien zij dan als een soort snuffelstage mee met de verschillende taakgroepen.