Gemeente Leiding
  ‘Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar   toezicht op […]’ 1 Petrus 5:2

 

Oudstenteam


Het is een Bijbels gegeven dat de gemeente van Jezus Christus wordt geleid door een team van oudsten. Zij zijn door de Heilige Geest aangewezen en in geloof aangesteld om de gemeente voor te gaan in liefde en in goede werken en helpen gemeenteleden bij het vinden van ieders persoonlijke bediening. Hoewel de oudsten verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van de gemeente, blijft Jezus Christus zelf het hoofd van zijn gemeente. De oudsten zullen eens aan Hem verantwoording moeten afleggen (Heb. 13:17).

Het oudsteteam bestaat uit Dinant Hommes, Bas Hogendorf en Kees van Bakel.

De oudsten dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de gemeente. Zij ontwikkelen visie en kijken wat de gemeente nodig heeft om te kunnen functioneren als Lichaam van Christus. Een wijzigingen in die visie of andere belangrijke wijzigingen worden alleen doorgevoerd als alle oudsten daarmee kunnen instemmen

Stuurgroep
Naast het oudstenteam fungeert een stuurgroep. Deze groep draagt aansturende verantwoordelijkheid voor de praktische zaken in de gemeente. De oudsten overleggen over beleidszaken (dus niet over zaken die uitsluitend pastoraal of theologisch zijn) met deze stuurgroep. Besluiten moeten breed worden gedragen door deze groep. In zaken die de groeigroepen betreffen, worden in eerste instantie de groeigroep leiders gehoord.

De leden van deze stuurgroep zijn broeders en zusters die actief zijn binnen de gemeente. Ze zijn niet alleen gericht op hun specifieke ‘eigen’ aandachtsgebied, maar voelen zich ook betrokken bij de gemeente als totaal. De stuurgroep wordt voorgezeten door André Pothof Bij toerbeurt neemt een van de andere leden van het oudstenteam deel aan de vergaderingen van de stuurgroep.

Taakgroepleiders


Voor specifieke onderdelen in de gemeente zijn taakgroepleiders aangesteld. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor u binnen hun taakgroep. De taakgroepleiders zijn alleen verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van zaken en overleggen vanuit hun taakgroep met de stuurgroep.

Ze mogen daarbij hun eigen invulling geven, zonder het doel van de taakgroep uit het oog te verliezen.

De taakgroepen in onze gemeente zijn:
Beamer, Facilitair (koffie- zaaldienst), Financieel, Bezoekwerk Communicatie, Geluid, Gastendienst, Kinderwerk, Jongerenwerk, Missionair, Pastoraat, Oppas, Diaconaat, Aanbidding en Evangelisatie

Met elkaar gemeente zijn
Iedereen in de gemeente draagt zijn/haar steentje bij. Het Nieuwe testament geeft aan dat alle gemeenteleden geestelijk gaven hebben ontvangen, naast hun natuurlijke talenten en mogelijkheden. Daarmee kunnen zij een passende taak of bediening op zich nemen. Iedereen belangrijk, we kunnen niet zonder elkaar.

Ten diepste is gemeente-zijn het zorg dragen voor elkaar en het mede-dragen van elkaars moeilijkheden. Kortom, we zijn allemaal geroepen om voor elkaar te zorgen en de gemeenschap te bevorderen.