De graankorrel

Jan van de Akker – Ons lichaam als een offert voor God

Bible Text: Romeinen 12:1-2, 2 Korintiërs 5:19, 4:7, Filippenzen 4:8, 1 Koningen 18, Hebreeën 10:5, Psalm 40:7-9, Johannes 20:20-23, Lukas 10:3, 2 Korintiërs 4:11, 1 Korintiërs 6:2 | Spreker: Jan van de Akker

januari 13, 2019