De graankorrel

Pastoraat

Naar elkaar omzien is één van de grootste opdracht van de Bijbel. We zien naar elkaar om in de naam van Jezus Christus. Hij leert ons oog te hebben voor de mensen die het moeilijk hebben.

Het is ons verlangen dat gemeenteleden naar elkaar omzien. Herstel en groei vindt plaats door volledig deel te worden van de gemeente als gezin van God. Dit kan door persoonlijke contacten bijvoorbeeld na de samenkomst, op bezoek bij elkaar thuis en tijdens de tweewekelijkse groeigroepen.

Waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden

– Mattheus 18:20

Soms is er meer hulp nodig, bijvoorbeeld in de vorm van pastorale gesprekken. De pastoraal werker en hulpvrager gaan dan samen op zoek naar antwoorden, gebaseerd op Gods Woord. Vanuit een Bijbels fundament wordt er gezocht naar herstel, zowel in de relatie met God als de persoonlijke relaties en eigen identiteit. Deze begeleiding is in principe tijdelijk. En heeft tot doel dat de hulpvrager (weer) zelfstandig kan gaan functioneren.