De graankorrel

Jan van de Akker – In Gods licht wandelen

Bible Text: Efeziërs 5: 6-16 , Mattheüs 5 | Spreker: Jan van de Akker | Als wij wandelen in het licht zullen wij af moeten rekenen met de duisternis in ons leven.

december 8, 2019
Als wij wandelen in het licht zullen wij af moeten rekenen met de duisternis in ons leven.

Jan van de Akker – Stand houden

Bible Text: Efeziërs 6: 10-14, 2 Samuël 23: 11, Jesaja 42: 21-22 | Spreker: Jan van de Akker | Hoe kunnen wij stand houden als christenen in de huidige wereld en wat staat in de bijbel hierover. Jan van de Akker verwijst naar de eerste zes hoofdstukken van Efeziërs om ons hier over te onderwijzen.

september 29, 2019
Hoe kunnen wij stand houden als christenen in de huidige wereld en wat staat in de bijbel hierover. Jan van de Akker verwijst naar de eerste zes hoofdstukken van Efeziërs…

Jan van de Akker – Echte bekering

Spreker: Jan van de Akker | Romeinen 12:1-2, Mattheüs 3:1-9, Romeinen 6:1-23, 8:1-39, 1 Johannes 2:3-6, Hebreeën 12, 1 Korintiërs 2:16

juli 14, 2019
Romeinen 12:1-2, Mattheüs 3:1-9, Romeinen 6:1-23, 8:1-39, 1 Johannes 2:3-6, Hebreeën 12, 1 Korintiërs 2:16

Jan van de Akker – Ons lichaam als een offert voor God

Bible Text: Romeinen 12:1-2, 2 Korintiërs 5:19, 4:7, Filippenzen 4:8, 1 Koningen 18, Hebreeën 10:5, Psalm 40:7-9, Johannes 20:20-23, Lukas 10:3, 2 Korintiërs 4:11, 1 Korintiërs 6:2 | Spreker: Jan van de Akker

januari 13, 2019