De graankorrel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden.”
                                            Handelingen 16:31

Wat wij geloven.

Evangelische gemeente de Graankorrel is een kerk die zich richt op Dedemsvaart en Balkbrug. Onze leden en bezoekers komen uit Dedemsvaart en omgeving.

Voor een volledige versie van onze visie, klik hier.

Wij geloven in de Here Jezus Christus, de Zoon van de Levende God
Opwekking-213-U-zij-de-glorie

Het Evangelie

Wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is, dat Hij aan het kruis gestorven is en meer nog is opgestaan uit de dood (Rom. 8: 34). Hij heeft aan het kruis de straf voor onze zonden gedragen en Hij heeft ons daardoor vrij gemaakt. Wie dat gelooft en aanvaardt, mag zich een kind van God noemen. Wij geloven dat de Heilige Geest, Die ons beloofd is door Jezus Christus, voor eeuwig bij ons blijft om ons te onderwijzen en in herinnering te brengen wat Hij ons geleerd heeft (Joh. 14:26)

 

Wij geloven in huisgezin zijn, het lichaam van Christus.

levende stenen -liggend- A4

Gemeenschap

We vinden het belangrijk dat we als gemeenteleden ons verbonden voelen met elkaar en dat we in elkaars leven betrokken zijn. Alleen in gemeenschap kun je groeien en bloeien in de liefde van Christus en de gaven van de Heilige Geest. In de samenkomsten en groeigroepen delen we ons leven, ons geloof, onze vreugde en verdriet.

Wij geloven dat de Bijbel Gods Woord is en gezaghebbend is voor ons leven.
bible-06-750x480

Gods Woord

Wij geloven dat de Bijbel het onfeilbare woord van God is en ook vandaag de dag onmisbaar is voor ons leven met Hem. De hele Bijbel is geïnspireerd door God. Wij geloven dat het woorden van leven zijn.

(2 Petrus 1:21/ 2 Timotheus 3:16/ Deut. 4:2)

Welkom!

Iedereen is van harte welkom om onze zondagse samenkomsten bij te wonen!